KALLELSE

 

Till/ Medlemmarna i Arlanda Flygsamlingars Vänner

Lördagen den 19 oktober kl 1300 kommer Arlanda Flygsamlingars Vänner (AFV) att hålla ett extra medlemsmöte, tillika höstmöte i f.d. flygmuseet Aerospace Expo:s lokaler, Kabinvägen 7, Stockholm-Arlanda.

Efter medlemsmötet kommer Alf Ingesson Thoor att hålla ett föredrag om sin tid som pilot i Flygvapnet. Alf inledde sin karriär i Flygvapnet 1967, och flög bl.a. Saab 32 Lansen och Saab 37 Viggen. Han kom senare även att utbilda sig till psykolog inom Försvarsmakten. För många är Alf även en mycket uppskattad uppvisningspilot vid flygdagar med bl.a. Tiger Moth och Saab Safir. År 2012 kom Alfs bok En fältflygare från Mjölby.

                                                         Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

3. Val av ordförande för mötet

4. Fastställande av dagordningen

5. Frågan om kallelsen har skett stadgeenligt

6. Val av ordförande för en tid av ett år

7. Revision av AFV stadgar

8. Övriga ärenden (för beslut krävs 2/3 majoritet)

9. Mötets avslutande

För mer information och anmälan om deltagande, vänligen kontakta Jan Forsgren, tel: 076-822 69 20 eller Ove Andersson, tel: 070-849 21 71

VÄLKOMNA!

Jan Forsgren Ordförande Arlanda Flygsamlingars Vänner

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.