SIMULATOR

Förteckning över flygsimulatorer

Flygsimulator DC9-9:1. Donerad av Oxford Flight Academy till Arlandasamlingarna 2008.

Flygsimulator Caravelle “FINN VIKING”. Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna under 2013.

Flygsimulator Convair CV 440 “METROPOLITAN” Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna.

Flygsimulator FOSIM från 1964. Donerad av FOI (FFA) 2005

Flygsimulator Link Trainer från 1943. Donerad av Kungliga Tekniska Högskolan  till Luftfartsverket 1992.

Flygsimulator Link Trainer, Air trainer Ltd, UK. Donerad av SAS