SE-SAZ Grunau Baby IIB-2

 Tillverkare: Flugzeugbau Schneider, Tyskland
Licens: AB Flygplan, Norrköping
Tillvnr: 001 År: 1941
Spännvidd: 13,57 m
Längd: 6,09 m
Höjd: 1,38 m
Max. flygvikt: 250 kg
Max. fart: 150 km/h
Vingyta: 14,20 m²
Glidtal: 1:17 vid 55 km/tim

Registrerade ägare:
1941-1965 Östra Sörmlands Flygklubb, Gnesta

 Konstruktörer till Grunau Baby I, ett högvingat, ensitsigt segelflygplan var herrar Wolf Hirth och Egon Schneider vid Flugzeubau Schneider i Grunau,Tyskland och det första provflygplanet provflögs åren 1931 och 1932.

Sedan vidtog man vissa ändringar vid tillverkningen av nästa typ Grunau Baby II, som blev ett ännu mer lyckat och lär då varit världens mest förekommande segelflygplan.

Totalt tillverkades cirka 5000 st. varav de flesta på licens.

Flygvapnet beställde, av AB Flygplan, 31 st. Grunau Baby-B 2, som erhöll registreringsnummer FV 8101-8131 och var i tjänst mellan åren 1942 till 1953.

SE-SAZ är det första serietillverkade Grunau Baby II B-2 i Sverige. Det byggdes av AB Flygplan i Stockholm, som senare flyttade sin verksamhet till Norrköping. Företaget hade licensrätten till typen och 1941 levererades planet till Östra Sörmlands Flygklubb på Vängsö vid Gnesta för ett pris av 9000 kronor. Klubben använde SE-SAZ , som övergångsplan från glid- till segelflygning. Planet har under sin flygande tid råkat ut för tre svåra vingbrott och minst lika många flygkroppsskador.

Totalt licenstillverkade AB Flygplan ett hundratal Grunau Baby II i Sverige.

Östra Sörmlands Flygklubb skänkte SE-SAZ till Luftfartsamlingarna 1965, som i sin tur lånat ut planet till Segelflygsmuseet vid Ålleberg .

Lämna ett svar