FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Arlanda Flygsamlingars Vänner

English
English

 

Vänföreningen bildades den 1 oktober 2001 med  namnbyte den 12 april 2008 till Arlanda Flygsamlingars Vänner och har för närvarande cirka 300 medlemmar.
Vi underhåller och renoverar samlingarna genom frivilligt arbete.

 

Medlemskap

Medlemsavgift minst 150 kr för 2022, sätts in på plusgirokonto 35 26 80-3.
Ange namn, adress, telefonnummer och E-postadress.

Som medlem bidrar du till att bevara svensk civil luftfartshistoria! 

Medlemsförmåner:

 • Gratis inträde 
 • AFVs medlemsblad med senaste nytt
 • 20% rabatt för övernattning på Jumbostay

 

Styrelse 2022

 • Ordförande: Ove Andersson
 • Kassör: Bertil Boberg
 • Sekreterare: Ulrich Hild
 • Ledamöter:
  Per Sviberg
  Georg Kramer
  Kalle Rydling
 • Revisor: Miro Patocka
 • Revisor suppleant: Bengt Bengtsson
 • Valberedning: Bo Ekström, sammankallande Kurt Carlsson22

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.