FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Butik

 

ARLANDA FLYGSAMLINGAR BUTIK

AFV_butik

 

BUTIK

Försäljning av flyglitteratur, affischer, vykort och andra produkter.

Vi har även fått överta sortiment från Flygande Veteraner när butiken på Bromma lades ned hösten 2014.

Samt skrifter utgivna av Arlanda Flygsamlingars Vänner.

Butiken är öppen när ARLANDA FLYGSAMLINGAR är öppet.

Välkommen in!

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.