FLYGSAMLINGAR ARLANDA

eng_hemsida

swedish
ARLANDA FLYGSAMLINGAR

The Museum is closed!
WELCOME

Las_om _vara_projekt

ABOUT US
Visit our contact page, information, map, membership, etc. read more
(click the image)
Broschyr_AFV
ARTICELS ABOUT ARLANDA FLYGSAMLINGAR
Read about “A NAB 9 resurrected”, or choose from among all the articles read more
We thank our sponsors
   
Arlanda Flygsamlingar – The basis of a permanent Swedish civil aviation museum

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.