FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Arlanda Flygsamlingar

Sveriges största (och enda....) civila flygmuseum

Filmen om

Fler filmer om
Arlanda Flygsamlingar

Arlanda Flygsamlingar

Sveriges största magasinerade civila flygsamlingar!

Arlanda Flygsamlingar har tills vidare magasinerats och är således inte tillgänligt!

Hemsidan är dock öppen, och aktiv – för alla!

Efter beslut av markägaren Swedavia att de unika samlingarnas dåvarande placering på Arlanda skulle upphöra per september 2023  så har samlingarna magasinerats.
 
Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM), som äger samlingarna, har skrivit ett hyresavtal för mellanlagring av samlingarna i lokaler där samlingarna nu förvaras på ett bra och säkert sätt.
SMTM ombesörjde, tillsammans med volontärer från Arlanda Flygsamlingars Vänner, den noggranna och känsliga avvecklingen, transporten och magasineringen i magasinslokalerna.
Detta innebär dessvärre att samlingarna inte längre är tillgängliga för allmänheten.
 
Samlingarna må vara stängda men hemsidan är öppen och kommer att vara aktiv – Här kommer vi att fortlöpande informera om vad som händer framgent, inkl. den restaurering som fortsätter med volontärernas hjälp! Se nyhetsinformationen här till höger.
 
Det är också möjligt att på hemsidan se bilder på de flesta utställningsföremålen samt läsa intressant information om dessa. Dessutom finns filmer som visar utställningen som den var när den var tillgänglig för alla.
Såväl texter/bilder som filmer från avvecklingen och flytten finns också att del av här. 
Utställningen, som den var.
Klicka här för att se bilder och läsa om föremålen som numera finns magasinerade!

Senaste nytt

Pågående arbeten

Pågående arbeten Text och Foto: Ulrich Hild  För närvarande arbetar flera av de aktiva att klä vingarna på Albatross.Undertecknad håller

Läs mer »
Medlemsresa till Flygvapenmuseum!

Medlemsresa till Flygvapenmuseum! Söndagen den 9 juni anordnas en medlemsresa för Arlanda Flygsamlingars Vänner till Flygvapenmuseum i Linköping och den

Läs mer »
VIKTIGT ang årsmötet!

Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Arlanda Flygsamlingars Vänner kallas härmed till Årsmöte lördag den 4 maj kl 1200-1400 på Sjöhistoriska

Läs mer »

Projekt

Pågående projekt hos AFV

Publikationer

Medlemsblad Arlanda Flygsamlingar - Sedan starten 2001

Klenoder

Kort info

Projektnytt

Status för AFVs alla projekt

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.