FLYGSAMLINGAR ARLANDA

FSX

 

Flygsimulator FSX
En ny dator anskaffades. Man har nu två monitorer, en för själva FSX och den andra som visar en karta med flygplanets position.
Den nya simulator har blivit särskilt populär bland ungdomar.
Teknisk beskrivning:
64-bitars operativa system Windows 10
Processor Intel Corel i5-8400 CPU 2.80 GHz
RAM 18 GB
Grafisk kort: GeForce GTX 1070 version 390.77 minne: 8 GB-GDDR5 SDRAM
Vidare är simulator utrustad med:
Logitech Yoke system
Logitech Flight Multi Panel
Logitech Flight Radio Panel
Logitech Flight Switch Panel
Hela simulator kommer övertäckas så att man få intryck att man sitter i cockpiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.