FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Medlemsförmåner

Jumbo Stay

Arlanda Flygsamlingars Vänners medlemmar erbjuds 20 % rabatt för boende hos Jumbo Stay.
Endast direktbokning via telefon, mejl eller hemsida. Ange kod AFV20. Medlemskort skall uppvisas vid incheckningen.

Jumbo Stay är ett av världens coolaste och mest originella boende!
Här kan man tillbringa natten ombord på en äkta jumbojet – på marken! Jumbo Stay är världens första och enda Boeing 747 som byggts om till hotell. Jumbo Stays gäster och resenärer uppskattar det tillskott av logi och levande flyghistoria som erbjuds på Arlanda Internationella flygplats.
Jumbo Stay är både hotell, turistattraktion, café/bar, konferensanläggning och shop. Det som särskilt uppskattas är enkelheten, upplevelsen, servicen och närheten till terminalerna. Arlanda Flygsamlingar ligger på nära avstånd.

Jumbo Stay är en Boeing 747 Jumbojet placerad vid infarten till Arlanda flygplats.
Foto Lennart Berns

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.