FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Klenoder

Godbitar ur Arlanda Flygsamlingar

Flygande_loppanFlygande Loppan Källa SFT nr: 6/2017

Motor-Flygande_Loppan1Svenska POU Motor – Flygande Loppan Källa AFS

junkers_w-34h_se-bya Junker W34h SE-BYA Källa SFT nr: 5/2016

Norseman-MkIV-1942_Thumbnail

Norseman MkIV 1942 Källa SFT nr: 3/2016

Bucker_Bu_131B-3_Jungman, godbit fr Arlanda Flygsamlingar Bucker Bu 131B-3 Jungman Källa SFT nr: 2/2016

Fairchild_F-24-godbit-fr-Arlanda-Flygsamlingar

Fairchild F-24 Källa SFT nr: 5/2015

SG38-2-godbit_fr_Arlanda_Flygsamlingar Schneider SG38 glidflygplan 1938 Källa SFT nr: 4/2015

Lockheed_12-A-godbit_fr_Arlanda_FlygsamlingarLockheed 12 A Electra Junior Källa SFT nr: 3/2015

Pappersfokkern-godbit_fr_Arlanda_Flygsamlingar Pappersfokkern 1936 Källa SFT nr: 2/2015

Flygbåten_Beda-godbit_fr_Arlanda_Flygsamlingar

Flygbåten Beda 1953 Källa SFT nr: 1/2015

Nord NC-701, godbit fr Arlanda Flygsamlingar Nord NC-701 SE-KAL Källa SFT nr: 2/2014

Convair_Metropolitan_SE-CCX Convair Metropolitan SE-CCX

Källa SFT nr: 3/2011

GV_38_SE-AHD-godbit-fr-Arlanda-FlygsamlingarGV 38 SE-AHD Källa SFT nr: 5/2009

Saab_Scandia-delar-godbit-fr-Arlanda-FlygsamlingarSaab Scandia Källa SFT nr: 5/2009

SILA_Flygande_fastningar SILA Flygande fästningar Källa SFT nr: 5/2008

En_NAB-9-godbit-fr-Arlanda-FlygsamlingarEn NAB 9 återuppstår Källa SFT nr: 2/2008

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.