FLYGPIONJÄRER

Bragdens män – Från flygkonstens barndom


C. R. Nyberg. Arlandagruppen har sett till att museet har en kopia av den s.k. ”Flugan” med ångmotor. ”Flugan” har via Tekniska Museet, under 2011, flyttats till Siljanairparkmuseum i Siljansnäs.

Nybergs flygexperiment – Från flygkonstens barndom

Svenska flygpionjärer – Från Cederström till Ahrenberg

BRIGADIER NELSON – Jorden runt på sex månader

Georges Legagneux – Första flygningarna på Svensk mark.

Värmlandsflyg – Karl-Erik Sahlmans minnen från sitt innehållsrika flygarliv.

Funboplanet – Ett av de äldsta bevarade glidflygplanen av biplanstyp i Sverige.

Flygande Loppan – En flygfarkost visad vid Parisutställningen 1934.

Kommentera