FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Flygpionjärer

Bragdens män – Från flygkonstens barndom

C. R. Nyberg. Arlandagruppen har sett till att museet har en kopia av den s.k. ”Flugan” med ångmotor. ”Flugan” har via Tekniska Museet, under 2011, flyttats till Siljanairparkmuseum i Siljansnäs.

Nybergs flygexperiment – Från flygkonstens barndom

Svenska flygpionjärer – Från Cederström till Ahrenberg

Brigadier Nelson – Jorden runt på sex månader

Georges Legagneux – Första flygningarna på Svensk mark.

Värmlandsflyg – Karl-Erik Sahlmans minnen från sitt innehållsrika flygarliv.

Funboplanet – Ett av de äldsta bevarade glidflygplanen av biplanstyp i Sverige.

Flygande Loppan – En flygfarkost visad vid Parisutställningen 1934.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.