SE-SGO L H 22 Baby Falke

 Tillverkare:       AB Kockums Flygindustrier, Malmö
Tillvnr:  5            År:  1947    
Spännvidd:        13,60 m
Längd:                  6,18 m
Höjd:                     1,30 m
Max. startvikt:  250 kg
Max. fart:            150 km/h
Vingyta:               14,20 m²
Glidtal:                1:19 vid 60 km/h
 

Registrerade ägare:
1947-09-11          Kunglig Svenska Aeroklubben
                                (KSAK), Stockholm och 
                                 Karlskoga Flygklubb, Karlskoga
1965-05-12          Avregistrerat

 Detta är Kockums Flygindustri AB:s första egna tillverkade segelflygplan, som blev ett högvingat, ensitsigt, övningssegelflygplan L H 22 Baby Falk.

Det konstruerades av ingenjör Lennart Hemminger.

 Flygplanstypen var närmast en modifierad Grunau Baby, och som hade en flygkropp av stålrör istället för träkonstruktion. Prototypen med registreringen SE-SFI provflögs sommaren 1946 med gott resultat och serieproduktion startades 1947 efter vissa justeringar.

Bland annat försågs vingen med fullhöjdsbalk. Baby-Falken stod på tillverkningsprogrammet mellan åren 1947 till 1950 och totalt byggdes arton plan i Malmö utöver prototypen, som byggdes i Norrköping.

 SE-SGO  tillverkades av Kockums Flygindustri AB som plan nummer fem och levererades, 1947, till Kungliga Svenska Aeroklubben, som använde planet vid segelflygutbildningar på Ålleberg. Mot slutet av planets flygande tid övertogs det av Karlskoga Flygklubb och avregistrerades den 12 maj 1965.

 Planet blev senare överlämnat till Luftfartsamlingarna, Arlanda, som i sin tur lånat ut planet till Ållebergs Segelflygmuseum.

Lämna ett svar