Funboplanet

”FUNBOPLANET”

Tillverkare:         Willie Pelzner
Typ:                        GlidflygplanID200038   Funboplanet
Tillv.nr: 1.            År: 1927
Spännvidd:         6,60 m
Längd:                   5,20 m
Höjd:                     2,30 m
Max. flygvikt:     80 kg
Glidtal:                 6:1

Konstruktör och ägare: Hugo Pettersson, ID200038   Funbopl_ute2
Funbo, Uppsala

 Detta är ett av de äldsta bevarade glidflygplanen av biplanstyp i Sverige. 

Det så kallade ”Funboplanet” är byggt 1927 vid Dragarbrunn i Uppsala av lokala flygentusiaster.

Planet lär vara ritat av den tyske flygplanskonstruktören Willie Pelzner, som var verksam i Sverige under 1920-talet, bland annat vid Hammarsbackar i Skåne.

Över 200 glid- och segelflygplan av Pelzner’s design lär ha blivit byggda i Sverige under perioden 1920 till 1930.

 Vintern 1928 blev ”Funboplanet” färdigbyggt med en vingyta på 17,40 kvadratmeter. Det transporterades då ut i monterbart skick till Funbo, där provflygning utfördes på  Funbosjön’s is. Man använde där Hugo Pettersson’s T-Ford för att bogsera upp planet i luften.

Flygningarna lär ha utfallit till belåtenhet, så man fortsatte att göra flyguppstigningar även under vinterperioden 1929. Mot slutet av vintern inträffade en alldeles för hård landning, så att planet blev svårt skadat och delarna lades därefter upp bland takstolarna i en lada på Ekbackens gård.

Några av Arlandagruppens medlemmar fick nys om glidflygplanet och hösten 1999 plockades planet ner från takbjälkarna i en lada och transporterades till Arlanda.

”Funboplanet’s” dåvarande ägare Per-Hugo Johansson, Ekbacken, Funbo har donerat  planet till Arlandasamlingarna.

Under vintern 1999 till 2000 restaurerades planet med Lars Karlsson i spetsen.

Funboplanet är sedan 2002 utlånat till Segelflygmuseet på Ålleberg, foto Funboplanet på Ålleberg

Lämna ett svar