SE-SCC. DFS 108-30 Kranich

 

DFS  Kranich,  Segelflygplan.

Tillverkare:          DFS, Tyskland
Licens:                   AB Flygplan,  Norrköping                     
Tillvnr:  076        År: 1944
Spännvidd:         18,00 m
Längd:                   7,70 m
Höjd:                      2,40 m
Max. startvikt:  465 kg
Max. fart:             130 km/h
Vingyta:                22,88 m²
Glidtal:                 1:23
 
Registrerade ägare:
1944-1955            Svenska Flygvapnet      
1955-1965            Kungliga Svenska Aeroklubben
                                (KSAK), Stockholm

 Tysken Hans Jacobs hos DFS (Deutsches Forschungsinstitut fűr Segelflug) konstruerade 1935 ett skolsegelflygplan, som fick namnet Kranich (Tranan).

Det blev i segelflygkretsar ett mycket väl renommerat flygplan. Planet är tvåsitsigt, midvingat, fribärande monoplan byggt i trä och duk och med sitsarna placerade i tandem.

 Den första Kranichen kom till Sverige 1942 och samma år beställde Svenska Flygvapnet 30 st. av denna typ från AB Flygplan i Norrköping, som licenstillverkade typen.

 Kranichen användes flitigt av svenska flygklubbar och av KSAK på Ålleberg.

Den var i bruk framtill början av 1950-talet, då typen fick flygförbund till följd av dåliga limfogar.

 Museets Kranich tillverkades av AB Flygindustrier i början av 1944 för flygvapnets räkning och placerades först vid F2 i Hägernäs (Barkarby) och därefter på F6 utanför Karlsborg.

 I mitten av 1950-talet överfördes planet till KSAK:s segelflygskola på Ålleberg, men planet blev aldrig civilregistrerat och 1965 donerades Kranichen till Luftfartssamlingarna.

Lämna ett svar