SE-XSD. Windex 1100, Motorseglare

Tillverkare:         RADAB AB, Stockholm 
Tillvnr: 001          År  1985  
Spännvidd:          11 m
Längd:                   4,5 m
Höjd:                      1,25 m
Tomvikt:               110 kg
Max. vikt:             230 kg
Vingyta:                7,41 m²
Glidtal:                 1:30
 
 Registrerade ägare:
                                                
1987-07-22     Harald Undén.               
                            Sven Olov Ridder.                        
Foto: Sven Olof Ridder.         
2007-01-22     Avregistrerat                                 
Ekeby Flygfält.                                 
                                                                                                                                                                                         

  1981 startade professor Sven-Olof Ridder vid KTH projekteringen av detta både ultralätta flygplan och motorseglare. Harald Undén hos RADAB AB i Stockholm och Stig Säll byggde den första prototypen.

 Konstruktionen var avsedd för en konstruktionstävling för nya ultralätta plan i Oshkosh 1983.

 Men pga de omfattande proverna av konstruktionsdelarna blev planet inte klart i tid.

  1983 testades en vingsektion i vindtunnel.

 Senare blev planet modifierat för att fylla kraven enligt JAR 22 (Aerobatic-kategorin) som innebar gemensamma krav för segel- och motorsegelplan.

 I september 1984 beräknade man att börja de första segelbogseringarna vid Ekeby flygfält i Eskilstuna med Sakka Havbrandt från KSAK som ansvarig för segelflygproven.

 Efter viss försening provflögs planet 1985 för första gången.  

 Planet är tillverkat i kompositmaterial och avsett för självbygge genom att byggsatsens färdigformade delar sätts samman. Byggsatsen bestod av kroppsdel, vingpaneler, vingbalkar, stjärtparti, motor och en manuellt ställbar propeller samt erforderlig material för sammansättning av delarna.

 Motorn är placerad på fenan övre del. Under kroppen är ett inklätt hjul monterat och vingspetsarna försedda med stödsporrar. Sittställningen i cockpit ger mycket bra sikt för piloten i denna mycket eleganta design.

 Denna Windex 1100 har under viss tid varit placerad på Barkarby flygfält och var luftvärdig tom 1996-12-31.

 Planet deponerades av ägarna Harald Undén och Sven Olof Ridder till Arlandasamlingarna i oktober 2009.

 

Lämna ett svar