SG 38. “Karin” glidflygplan nr. 210

SG 38 SCHNEIDER,  Nr. 210    Glidflygplan  ”Karin”.

Tillverkare:         Flugzeugbau Schneider,
                                  Tyskland.
Licens:                   Kanonverken,            
                                  Halmstad.
Tillvnr:  210         År:  1941
Spännvidd:          10,41 m
Längd:                    6,28 m
Höjd:                       2,43 m
Max. startvikt:    210 kg
Max. fart:              175 km/tim
Vingyta:                 ? m²
Glidtal:                  1:10
 
Registrerade ägare:
1941-1960             Halmstads Flygklubb,
                                  Halmstad
 
Före 1938 fanns det många typer av glidflygplan i Tyskland, varför man beslutade att få fram en enhetstyp. Det blev Schulgleitern  G-38, som hade konstruerats av Flügzeubau Schneider, Grunau i mitten av 1930-talet och var en vidareutveckling av den välkända Grunau G-9.  G-38 blev ett säkert plan och tillverkades i mer än 1000 exemplar och användes också vid utbildning av  piloter inom tyska Luftwaffe.

 Licenstillverkning av glidflygplanet i Sverige började hos Kanoverken i Halmstad, som sedan blev uppköpta av Kockums Flygindustri och produktion ägde därefter rum både i Malmö och Halmstad. Totalt tillverkades cirka 250 plan, varav 40 st. till svenska flygvapnet, och fick beteckning G101 och med FV nr 8001-8040. Dessa var i tjänst  mellan åren1943 till 1953.

 Merparten av G-38 levererades som byggsatser och monterades av köparna. Typen användes av de flesta segelflygklubbar där startbogsering skedde antingen med bil, gummirep eller vinsch.

 Arlandasamlingarna har två SG-38. Det ena är Glidflygplanet ”Karin” med tillverknings nr 210 från 1941, och som varit i tjänst hos Halmstads Flygklubb under åren 1941 till 1960.

Enligt uppgift har detta glidflygplan 141 flygtimmar på 10004 starter och landningar, vilket blir en snittid på 50,8 sekunder/flygning. ”Karin” donerades till Luftfartssamlingarna där hon har  restaurerats och hänger nu i taket till utställningshallen.

 Det andra glidflygplanet har tillverkningsnummer 138. Det levererades 1940 till Borlänge-Domnarvets Flygklubb i Borlänge, som 1971 skänkte planet till Luftfartssamlingarna på Arlanda.

Lämna ett svar