FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Autogyro & Ultralight

Förteckning över Autogyro och Ultralätt.  Januari 2015

 

ADAM-WILSON 101, 1963.   Donerad till Luftfartsverket på 1970-talet.
SE-HAD BELL 47 D-1, 1947Donerad av Ostermans Aero till Luftfartssamlingarna 1967.
SE-HXE. HUMLAN, 1976.     Donerad av Staffan Ekström till Arlandasamlingarna 2010.
SE-YBI. WEEDHOPPER, 1982. Donerad till Arlandasamlingarna av Lars Gunnar Larsson, Munsö 2007.
FLYGANDE LOPPAN,  1935. Gåva från Sveriges Telivision och Göthe Johansson till Luftfartssamlingarna 19xx.
MBA TIGER CUB , 1983. Gåva från B&W, Bromma till Luftfartssamlingarna på Arlanda 19xx.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.