FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Ny bok om Klemm Kl 35 i Sverige

Den senaste volymen i AFV:s skriftserie behandlar Klemm Kl 35 i Sverige. Klemm Kl 35 kom i Sverige att användas både av Flygvapnet, KSAK:s olika flygklubbar och privata ägare. Med sin fantastiska roderharmoni och utmärkta flygegenskaper blev Kl 35 mycket uppskattad av de piloter som fick förmånen att flyga detta klassiska skolflygplan. Av de 96 flygplan av denna typ som använts i vårt land, finns sju exemplar kvar. Ett av dessa, SE-BHF, finns bevarat vid Arlanda Flygsamlingar.
Boken innefattar 104 sidor, och är rikt illustrerad med ett femtiotal fotografier och ritningar. Förutom Klemm Kl 35, beskrivs även de svenskregistrerade Klemm L 25 och Klemm 107. En detaljerad individhistorik över samtliga olika Klemmflygplan som använts i Sverige finns med. Boken kostar 150 kronor + porto och kan beställas från Arlanda Flygsamlingars Vänner.

Klemm35

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.