FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Albatros återfått originalkylaren

Originalkylaren och motorn till den Albatros B.II som Arlanda Flygsamlingar restaurerar, kom av olika skäl att hamna på Flygvapenmuseum inför restaureringen av deras Albatros.
Motorn kom till användning medan kylaren lades i förråd. Nu är den emellertid återbördad till våra samlingar och har under maj månad satts på plats.
Samtidigt har kroppsidorna fått den målning och nationalitetsmärkning som flygplanet en gång hade. Även hjulen börjar komma på plats.

 

Foto Lennart Berns

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.