FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Caravelle i bitar

Det händer just nu stora saker på den s k skrotplattan utanför Arlanda Flygsamlingars byggnad.
Caravellen SE-DAF plockas ner i sina beståndsdelar för att senare i sommar skeppas över till Åbo för att i Finnairs målning och märkning placeras som monument vid entren till flygplatsen.
Det finska flygbolaget Finnair kom att anskaffa typen strax efter SAS och SE-DAF är av samma tillverkningsserie.

Demonteringen av SE-DAF på Arlanda inför överskeppningen till Åbo i Finland.
Varje del numreras och dokumenteras.
Foto Lennart Berns

Flygplanstypen Sud-Aviation Caravelle flög redan 1955 och 1957 tecknades kontrakt om leverans till SAS.
En av 15 var SE-DAF ”Sven Viking” som fanns i SAS färger 1962 till 1974.
Foto via Svensk Flyghistorisk Förening

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.