FLYGSAMLINGAR ARLANDA

OBS! Arlanda Flygsamlingar stängs!

I Sverige finns gott om flygmuseer som i de flesta fall byggts upp kring ett antal militära flygplan.
Arlanda Flygsamlingar är ett unikt museum som i stället speglar den svenska civila flyg-historien. Arlanda Flygsamlingar är alltså Sveriges enda rent civila flygmuseum. Samlingarna omfattar ett 30-tal utställda flygplan från Albatros från 1917 till uppfinnaren Håkan Lans Glasair från 1992 och otroligt mycket däremellan.
Museet har nu drabbats av ett dråpslag! Markägaren Swedavia har beslutat att de unika samlingarna skall vara utrymda i september 2023 för att ge plats för annan verksamhet.

Ägarna av samlingarna sedan 2018, Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM), har nu funnit ett magasin i Arlandas närhet. Dock hamnar som sagt samlingarna i magasin och kommer därför tyvärr inte att visas för publik.

Hemsidan kommer dock att vara igång och orientera med fortlöpande nyheter om flytten och den nya etableringen, där också restaureringen fortsätter med volontärernas hjälp.

Utförligare information om stängningen finns i en separat artikel på Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museers (SMTM) .

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.