FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Sista öppetdagen, så här var den!

Text och foto: Jan Forsgren. Video: Henrik Gyllenskiöld  

 

I september 2022 sade hyresvärden Swedavia, upp vårt hyresavtal med avflyttning senast sista september 2023. Arlanda Flygsamlingar, som under 38 år ’bott in sig’, evakueras nu som steg 1 till en tillfällig förrådslokal, dock utan möjlighet till publik verksamhet.
Sista öppetdagen var lördagen den 7 januari och mer än 700 personer passade på att besöka samlingarna en sista gång innan stängningen. Stämningen var god, med många skratt, vemod och en del tårar:

Se även videon från sista öppetdagen genom att klicka här!

SMTM som äger samlingarna kommer under våren, parallellt med flyttarbetet, att påbörja arbetet med nästa steg, d.v.s. att hitta en långsiktig lösning för hur samlingarna skall visas för allmänheten. 

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.