FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Absolut sista publika visningen!

Text och foto: Jan Forsgren.  

Söndagen den 8 januari besökte Ann-Kristin Olsson med familj, vänner och grannar samlingarna.
Ann-Kristin har tidigare arbetat som pilot på flygambulansen, och senare även på Swedavia. Under ett antal år har hon haft den goda smaken att som jul- och nyårstradition besöka Arlanda Flygsamlingar.
Årets besök, söndagen den 8 januari, blev även den absolut sista publika visningen av Arlanda Flygsamlingar. 

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.