FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Nu har det börjat….

Text och foto: Henrik Gyllenskiöld.  

Tisdagen den 17 januari började personal från Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM), tillsammans med volontärerna från Arlanda Flygsamlingars Vänner, att förbereda för flytten av samlingarna.

Man började med att ställa i ordning för att digitalt kunna registrera och katalogisera samtidigt som man försiktigt och noggrant skulle kunna emballera och packa stort som smått.
Till detta krävs ju tillgång till arbetsytor, datorkraft, skrivbord och förpackningsmaterial samt icke att förglömma, undergörande kaffe!


Här har stolarna från “föredragningsdelen” i samlingarna tagits bort för att ge plats åt registrering och packning.

Så här såg det ut tidigare

 


…….och här står dom nu, i väntan på nästa anhalt.

 


Början på emballage-hanteringen…

 


En del av arbetsplatsutrustningen (i vardande) under gamla trygga vingars beskydd!

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.