FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Nedmonteringen har startat….

Text och foto: Henrik Gyllenskiöld.  

Nu har själva nedmonteringen och emballering/packning satt igång. 
Det börjar naturligtvis med de mindre artefakterna som är lättare att hantera (men kan kräva nog så gott handlag och krävande inpackning). På det viset frigörs ju utrymme för att hantera de stora och tunga delarna. 
Man kanske inte tänker på att det i samlingarna också finns ett gediget arkiv (ett antal containrar med diverse dokumentation!) som också skall tas om hand, och som är nog så utmanande att flytta och packa ner under fullständig kontroll.

Mitt i allt detta avvecklande, som inte alltid är så uppmuntrande, så fortgår dock renoveringsarbetet, framförallt då av Albatrosen. Detta görs som vanligt av de alltid lika kunniga som engagerade volontärerna – Och alltid med ett glatt och positivt humör!


Lastbil på plats, just nu enbart för att hämta containers med skräp.


Ja, så här är det dessvärre nu!

 


Symbolisk bild från Reception/Butik…..

 


Kommentarer överflödiga.

 


Stort som smått…!….Och ännu mindre!

 


Ordförande jobbar med arkivnerpackning, och registrering – Som synes inga små mängder!

 


Pallar och pallkragar lite överallt.

 


Men
, mitt i alltihop så jobbas det på med renovering! Härligt!

 


Och den som svarvar, garvar!
Positiva volontärer jobbar som sagt på med renoveringarna – Och det kommer ju att fortsätta även efter flytten! 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.