FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Den 2 februari, 2023 – Det börjar kännas…:

Text och foto: Henrik Gyllenskiöld.  

Nu börjar det verkligen ske stora förändringar och samlingarna är sig inte längre lika. 
Kunnig personal bestående av ett antal AFV-volontärer, SMTM-personal samt av SMTM inhyrd expertpersonal från Stenbäcks Flygmuseum i Skurup, Skåne, tar sig an stort som smått. 

Samlingarna är ju trångbodda sedan länge och det är därför ett intrikat “15-spel” att förbereda plats för att framöver kunna hantera de stora och, på många sätt, delikata maskinerna.
Dessutom skall ju allt parallellt registreras/katalogiseras.

Inte minst alla modeller av olika slag och storlekar kräver ju mycket försiktighet och noggrannhet vid såväl hantering och inpackning som vid katalogiseringen. Att t.ex. hantera vackert åldrade scratchbyggda skala 1:100-modeller, inkl. stag o.dyl., är minsann ingen lek!

Fordonen kommer att transporteras till Kjula, där SMTM redan har förrådsutrymmen för Vägverkets historiska samlingar.
Omkring hundra hyllmeter arkivhandlingar kommer att överföras till Gävle.
De flesta av flygplanen kommer att flyttas till förrådslokalerna i Rosersberg.

Det finns också en hel del material “undanstoppat” i de stora containers som stått mitt i lokalen, framför allt dokument av allehanda slag, men också foton, affischer, pappfigurer/reklammaterial, klädespersedlar(!) mm. – Alla av varierande ålder!

Bilderna nedan visar en del av hur det såg ut just denna dag.


En blick från entrén, in i förändringen!


…och så ser det ut från andra hållet…


Några steg bakåt, man får gå försiktigt här, inte ving-la!
Beda har blivit vingklippt, men kommer förhoppningsvis att snart återgå till sin fulla prakt.

 


Ytterligare en vinge kom vandrande förbi…. denna från en Ultralätt, Weedhopper.

 


Här tittar vi in i själva administrativa avdelningen, dvs. det är här registrering, kontroll, verifiering, sammanställningar mm. till stor del görs. Man kan undra om fläktarna i bakgrunden inte är något överdimesionerade…… 

 


En titt in modellhanteringsavdelningen – Som synes så finns det modeller som väntar på inpackning i förgrunden och några som slutligt skall förpackas i bakgrunden. Och en större som bara står där och väntar….. 


Och där borta sker själva det noggranna och viktiga jobbet med att förpacka varje modell säkert och stabilt!


Här är den som det jobbades med ovan. Fixering med tandpetare.


En titt ner i lådan med de väl omhändertagna små (jfr. pennan) modellerna.

 


Så har hon då kommit ner på jorden! Hon som flög i taket med Humlan.


Tja, det sägs ju att en humla egentligen inte kan flyga…..


….fast med lite framdrift så, visst kan den det!

 


Det finns inte bara prylar här – I de stora containrarna mitt i lokalen finns det bl.a. uniformer och andra kläder!


Som sagt…..


…och även annat smått och gott!


Och så lite foton – Självklart! Här finns t.ex. utbildningsmaterial på diabilder, bara en sådan sak!

 


Även motoravdelningen har behövt komprimeras så att arbetsutrymme frigörs – Men så finns här ju också ett antal kompressorer……

 


Apropå frigörande av utrymme: För att kunna ta ner Bûcker Jungman från taket så behöver den stora brandbilen baxas bakåt så mycket det går. Görs bäst med klassisk “block och talja”!


Men så var det ju det här med “15-spelet”: För att kunna få brandbilen att gå fri så behövs en annan pryttel flyttas! Aggregatet var ju dock mindre och hjulförsett så ett par rediga skånska armar fixar det!


Och så var det bara att vinscha hem den…..


Nu finns det plats att sänka ner Bûcker Jungman…. nästan! Det står ju en tankbil i vägen (ja, montrar också, men de är ju i sammanhanget lättflyttade). Det får bli nästa bit i 15-spelet, fast lite senare. 


Om du vill se mer från Arlanda Flygsamlingars “utställningscontainrar” så klicka här!

 

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.