FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Den 2 mars, 2023 – Trängre och trängre….

Foto: Ove Andersson. 
Text: Henrik Gyllenskiöld.  

Det jobbas vidare!

Mer och mer flyttas, plockas i sär, packas omsorgsfullt ner och förbereds så mycket det går inför flyttande från dessa lokaler. 

Bilderna nedan visar som vanligt en del av vad som skett och hur det såg ut just denna dag.


Tankbilen är nu ur vägen för nästa fas….

 


…dvs. Bûcker Jungman har landat från sin upphöjda position!

 


Nu har den demonterade Dove-motorn, DH Gipsy Queen 70 Mk 3, blivit fixerad i sin vagga, färdig för transport!
För att kunna demontera vingarna så måste motorerna först tas bort. Således är nästa steg, efter att båda motorerna är borttagna, att demontera vingarna!

 


Och ännu flera dokument har blivit registrerade och förpackade. Inte ligga snygga vaggor som motorerena, men lastpallar är ju adekvata för transporten av dessa.

 


Som sagt, det blir trängre och trängre…..

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.