FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Årsmötet den 11 mars 2023

Foto och text: Ulrich Hild. 

Årsmötet i AFV den 11/3.

Det var 18 – 19 personer som slöt upp. Lokalen – Scandinavian XPO – där mötet gick av stapeln var nytt för i år.
Kanske berodde den klena uppslutningen på det faktum, att vi var tvungna till att hitta någon lokal utanför den vi samlades i sedan många år. 

Länk till Protokollet

Lite bilder från årsmötet:

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.