FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Den 16 mars, 2023 – Aktiviteterna fortsätter….

Foto och text: Lennart Berns. 

Flygbestyren pågår för fullt.

De flesta flygplanen är nu isärplockade och vi har nu också fått tillgång till magasinet. 

Bilderna nedan visar som vanligt en del av vad som skett och hur det såg ut just denna dag.


 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.