FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Den 21 mars, 2023 – Uppdatering

Foto och text: Lennart Berns. 

De närmsta planerna …

Som framgått av tidigare lägesorienteringar, pågår arbetet med demontering och flytt av samlingarna till Rosersberg, samt arkivalier till Gävle.
Viss palltransport har redan påbörjats och containrarna håller på att tömmas. De större föremålen får vänta i avvaktan på montering av en större port i magasinet i Rosersberg.

I april och maj flyttas de mindre flygplanen och några av fordonen, samt pallar, motorer och “lösgods”. Vi återkommer om flytten av de stora flygplanen vilken kräver att vägskyltar m m tas ner och där samverkan ägt rum med berörda instanser. Återstår också att klara ut ägareförhållanden rörande några flygplan. Håkan Lans Glasair, i vilken han provade ut sitt numera världsledande GPS-system, har återgått till ägaren Tekniska Museet.

 


Luftfart handlade inledningsvis mycket om ballonger. Två ballongkorgar ingår i samlingarna.

 


Det som göms i snö, kommer upp i tö, heter det ju. Men i Arlanda Flygsamlingar handlar det mera om det som gömts på vindar och tak, kommer nu upp peu-om-peu, som här en terrängmodell över Karlstads tidigare flygplats.

 


Café Göthlanda, efter dess snickare Göthe Johansson, kommer att vara kvar till definitiva stängningen i september.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.