FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Ännu mera motorer….

Foto: Ove Andersson. 

… som flyttas till Rosersberg:


Rolls-Royce Avon

 


Pratt & Whitney JT9

 


Curtiss-Wright R1820 + Tankbil Thompson Brothers + Pratt & Whitney JT9

 


RM2 (deHavilland Goblin) + Pratt & Whitney JT3D

 

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.