FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Café Götlanda stänger och “Blå tältet” nedtaget – Men föreningen lever vidare!

Bilder och text: Ulrich Hild

Medlemmarna i föreningen skall inte tro att allt tar slut i och med nedmonteringen av Flygsamlingarna:

Arlanda Flygsamlingars Vänner föreslår fortsatta möten, dock i annan form och på annan plats än Café Götlanda.
Den 4 juni träffades Kurt Ivarsson, Bengt Emilsson, Lasse Blixt, Äke Vikström, Ove Andersson och Ulrich Hild på Café Götlanda medan Blå Tältet höll på att rivas. Se bilder nedan.

Vi enades om att träffas en tisdag i varje månad på Restaurang “Bana 4” belägen i CAE Flygskola med början den 3 oktober kl 11.30 för en gemensam lunch och tankeutbyte. Vi hoppas att så många som möjligt ansluter sig.

Välkomna!

 Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.