FLYGSAMLINGAR ARLANDA

SMTMs bilder från flytten av några av “de största”!

Text: Henrik Gyllenskiöld 

Tisdag den 15 augusti startade flyttarna av de sista riktigt stora planen -Efter att dessa är flyttade så återstår enbart att flytta resterande mindre och mer lättransporterade objekt av diverse slag.

Dessa tunga, skrymmande och känsliga objekt kräver såväl mycket specialtransporter och emballering som mycket detaljplanering, inklusive alternativa planer då marginalerna på vissa delar var synnerligen minimala. Vädret var också en riskfaktor som krävde alternativplaner.

Såväl vädret (försynen) som marginalerna (skickligt förberett) var på den gynnsamma sidan och allt förflöt väl! En liten åtgärd krävdes för att öppna upp grinden tillräckligt för att få in Skyraidern på området, men det var snabbt åtgärdat.

I planeringen ingick bland annat att gå igenom allt ifrån lastning, lossning, vägar och avspärrningar till riskmoment, ”omfall” och dokumentation.

Det rådde fortfarande viss osäkerhet kring Skyraidern och dess möjligheter att transporteras under Rosersbergsbron. Den lastades på måndag eftermiddag, däcken tömdes på luft och landningsställen på gas för att få ner planet i höjd.
Det mättes, och om det inte funkade så skulle den rulla natten mot tisdag, lastas av för att dras/vinschas under bron och därefter lastas igen(!) – Något som inte behövdes då det fanns flera centimeter(!) tillgodo.

Transporterna startade på tisdag förmiddag med de två största planen, nämnda Skyraider och en Lodestar. Två ekipage gick i kolonn med lots och trafikledare ner till Rosersberg. Sedan kördes ytterligare två omgångar under tisdagen.

Under onsdag och torsdag fortsatte andra större transporter som inte krävde extern lots.

Totalt är det 17 stora/breda/tunga objekt som flyttats.

Här nedan följer några bilder från tisdagens flytt. Vi kommer senare att lägga upp mer bilder och film från flyttarna tisdag-torsdag.

 


Dags att lämna 😢
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


 Störst går (näst) först – på väg från Arlanda.
Foto: Sandra Jakobsson

 


En tjusig karavan!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


På väg.
Foto: Sandra Jakobsson

 


Nästa maskin närmar sig en utmaning.
Foto: Sandra Jakobsson

 


Nja, det blev lite trångt i portgången – Men med skicklighet så fixades den centimeter som behövdes.
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Den är fortfarande lite hög – Här gäller det att lufta för att sänka!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Såja, nu är det ytterligare några centimeters marginal….!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Om vi bortser från omständigheterna så är det ju en ganska vacker syn!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Refuger göre sig icke besvär!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Fina gamla maskiner behöver utrymme!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Ännu en mäktig maskin tar plats!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Lugn Ledare!
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Armadan….. och över alltihop en nyare, kommen från samma plats, som blickar ner på sina pensionerade kollegor!
Foto: Sandra Jakobsson

 


Närmar sig sanningens ögonblick, dags för tumhållning!
Foto: Sandra Jakobsson

 


Marginaler…….!
Foto: Sandra Jakobsson

 


Som sagt….. och drönaren håller ett vakande öga över kollegan.
Foto: Sandra Jakobsson

 


Ja, det gick ju – 7 centimeters marginal, märket på bron har någon annan lyckats med!
Foto: Sandra Jakobsson

 


Mäktig vy!
Foto: Sandra Jakobsson

 


Inte varje dag sådana här passerar direkt utanför…
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 


Väl inplastad klenod därbakom.
Foto: Anneli Karlsson, SMTM

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.