FLYGSAMLINGAR ARLANDA

17 Augusti , 2023: Sista stora transporten – Nu är det ganska tomt:

Bilder, video och text: Henrik Gyllenskiöld  

Den 17 augusti, 2023 lastades de sista riktigt stora föremålen från samlingarna för vidare transport till magasinet i Rosersberg. Här nedan följer några bilder från detta tillfälle – Troligen de sista från Arlanda flygsamlingars hangar i detta forum.
Vi hoppas att vi kan återkomma lite senare med bildmaterial från magasinet i Rosersberg.

Det finns även en video från denna dag, inklusive en “road movie” från transporten till Rosersberg – Klicka på denna länk!

 

 
Så här ser det ut nu, sett från ingången.… och vänder vi på oss så ser det ut så här, ingen reception men väl en tendens till garderob…
Café Götlanda fortarande på plats, troligen för att det skall finnas möjlighet för matintag och fika för de som jobbar här.Ingen reception.Inga montrar.“Container-arkivet” gapar tomt.Men i SMTMs kontor jobbas det för fullt.


Utanför, på baksidan sker lastning av de sista riktigt stora föremålen – Här de sista vingarna.


Lastning av propellrar, DC-9 simulator redan på plats.Och här är det färdiglastat; Två propellrar (en är en klenod som suttit på en Saab Scandia), En st. SAS DC-9 simulator samt en st. vindtunnelanläggning.Avslutningsvis, dörren till simulatorn stängs medan en högst verklig lyfter från Arlanda!
Arlanda Flygsamlingar låg onekligen på en adekvat plats..

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.