FLYGSAMLINGAR ARLANDA

5 September, 2023: Sista medlemsmötet i hangaren

Text: Ulrich Hild  

Den 5 september, 2023 bjöd styrelsen för Arlanda Flygsamlingars Vänner in medlemmarna samt SMTMs medarbetare till ett informationsmöte och frågestund med åtföljande ”gravöl” för hangaren i café Götlanda.

Ordförande Ove Andersson redogjorde för de samtal han hade haft med SMTM. Några medlemmar tog upp det faktum att många medlemmar är oroliga för Samlingarnas fortbestånd. Bland deltagarna fanns också en inbjuden intresserad person som dessutom är engagerad politiskt i Sigtunas kulturnämnd, och därifrån verkar det finnas ett visst intresse av att behålla Arlanda Flygsamlingar inom Sigtuna kommun.

Stämningen lättades  upp när två sångligt begåvade medlemmar framförde Bort allt vad oro gör …. av C M Bellman – i stämmor!

För att inte tappa kontakten fram till dess att medlemmarna får tillträde till magasinet i Rosersberg bestämde man att mötas första tisdagen varje månad till en gemensam lunch på restaurant BANA 4.   


Uppdukat – Lite tomt?                             Foto: Ulrich Hild


Trevligt sällskap råder bot på ödslig lokal!               Foto: Lasse Blixt


Foto: Börje Holmberg


Foto: Börje HolmbergTomt…….                Foto: Börje Holmberg

Tomt…….                Foto: Börje Holmberg

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.