FLYGSAMLINGAR ARLANDA

28 september, 2023: Nu är lokaler och mark överlämnade!

Text: Kjell Åström, Chef Samlingsenheten Transporthistoria SMTM  

Torsdagen den 28 september, 2023 lämnade jag formellt över lokaler och mark till Swedavia. Tre personer deltog under ledning av deras fastighetschef Sofia Grigorova.

Inga påpekanden kom angående vårt arbete.

Kvar står dock de sju containrar som tillhör Le Caravelle Club. Jag har kontakt med Swedavia och vi är överens om att det är en fråga mellan LCC och Swedavia.

På Rosersberg fortgår arbetet och just nu pallas flygplanen upp på bockar och omflyttning sker i lokalen.

Arbete med installation av nätverk pågår och leverans av kompaktarkiv för biblioteket sker om cirka två veckor.

Inget datum är ännu fastställt för start av föreningsverksamheten, men jag återkommer i närtid till styrelsen.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.