FLYGSAMLINGAR ARLANDA

3 oktober, 2023: AFV medlemmar lunchar!

Text: Ulrich Hild och Larserik Blixt 
Foto: Larserik Blixt 

Tisdagen den 3 oktober samlades 9 av medlemmarna i Arlanda Flygsamlingars Vänner till en lunch på restaurang Bana 4 i CAEs lokaler på Arlanda. Detta möte var det första av tänkta lunchmöten på Bana 4, Kabinvägen 5 varje första tisdagen i månaden.

Miljön där gör det i och för sig svårt att föra något samtal annat än med närmaste bordsgranne, men stämningen var god och någon tyckte att man gott kunde fortsätta att träffas på Bana 4 även efter att medlemmarna har fått tillträde till magasinet i Rosersberg.

Nu avvaktar vi beskedet i frågan om tillträdet till magasinet i Rosersberg från SMTM. Blir det i slutet på innevarande månad, får vi börja organisera föreningens arbete där.


De nio – Fast enbart åtta syns, emedan fotografen, Larserik Blixt, befinner sig där fotografer måste befinna sig!

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.