FLYGSAMLINGAR ARLANDA

21 november, 2023: På nya stället!

Det råder ju förbud mot fotografering i magasinet, men av allt vad jag såg tycker jag mig se en beredskap från SMTMs sida att gå vidare i strävan mot en verksamhet i ungefärligen den form den har bedrivits på Kabinvägen. Det blir dock inget museum, för det krävs mycket mer.

Vi var ett tiotal som hade hörsammat inbjudan till magasinet i Rosersberg. 
Linnea, en ny medarbetare för året tog emot oss. Hon fungerade som värdinna. Fredrik finns med sedan tidigare, samt Kjell Åström, chef Samlingsenheten Transporthistoria SMTM.

Rummet som vi samlades i var möblerat med fräscha möbler och innehöll pentry med allt som hör till.
Det är ju inte samma “känsla” som i hangaren på Kabinvägen, men mycket tilltalande. I hangaren på kabinvägen rådde nybyggaranda. De här lokalerna andas professionalism. Det är ett steg framåt.

Kjell Åström redogjorde för förändringarna i personalen. De flesta som deltog i arbetet med emballering var projektanställda och har återgått till tidigare befattningar, som guider på Slottet, t. ex. eller “vrakletare” (Ivan), som är marinarkeolog (?) till yrket, har en motsvarande befattning.
Behovet av antalet pallar för flytten beräknades till 500. Det slutliga antalet blev 511! 

Behovet av en namnändring från Arlanda Flygsamlingar till “Civil Flygsamling” nämndes, liksom att AFV skulle ändra sitt namn. Det talades inte mera om det vid detta tillfälle.

Ett förslag på nytt kontrakt mellan AFV och SMTM är i förberedelse och kommer att presenteras inom kort, samt att tillträde till magasinet ordnas.

Liksom tidigare föreslås tisdagar och torsdagar som “arbetsdagar”. Projekten är som tidigare nämnts Albatross och Siebel, som numera står på en vagn och inomhus. Till svetscontainern saknas det ännu elanslutning. Den behöver få ett tak och för att den inte skall skämma ut oss, har den målats utvändigt. Medlemmarna i AFV får organisera arbetena i den utsträckning som går.
För dokumentation och administration av AFV finns arbetsplatser inredda.
Observera att magasinet ju är stängt för besökare!

Samtal om en framtida placering av ett magasin för civilt flyg förs med företag som skulle vilja ha ett statligt verk som hyresgäst. En placering norr om Stockholm anses lämplig. 

Mitt spontana intryck är att SMTM ser en framtid för Arlanda Flygsamlingar. Med hänsyn tagen till att magasinet i Rosersberg har hyrts för en period av fem år, måste frågan om placering och uppförande av byggnad för Samlingen vara avgjord senast 2026.

Kjell Åström efterlyser en beskrivning av AFVs verksamhet. Enl. Bertil finns den fram till 2012. Nu gäller det att samla material för att skriva resten.

Jag kommer att beskriva den delen av lokalen som AFV disponerar längre fram.

Text och Foto: Ulrich Hild 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.