FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Andra besöket!

 

Tisdagen den 28 november var det inte fler än fyra pers från AFV närvarande – Vädret hindrade några från att möta upp.

Vi som var där blev inskolade i säkerhetsföreskrifterna, att komma in och larma av. Ingen lätt uppgift. Säkerheten tas givetvis på största allvar.

De foton som syns här är från övervåningen med hyllor och ett ”kompaktarkiv” för biblioteket samt arbetsplatser med datorer och skärmar.

Ove Andersson började omgående med att flytta kartonger upp till övervåningen, där det finns möjlighet för sammanträden.

Det som kan göras rent praktiskt inskränker sig till förflyttningar och att skapa fria ytor. Något ”mekaniskt” arbete kan påbörjas först när verktygen har ”återfunnits”, dvs när SMTMs organiserat sitt i andra änden av magasinet.
Just nu finns bara ”Siebeln” Nord NC701 Martinet och DC9-simulatorn tillgängliga för att utföra någon typ av arbete. 

Text och Foto: Ulrich Hild 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.