FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Vårkänslor 2024?

Text: Henrik Gyllenskiöld

Det har ju varit lite sparsamt med information här på hemsidan sedan slutet på november 2023. I mitten av december informerade SMTM närvarande volontärer om den närmaste framtiden mm. Jag tog då några bilder på de objekt som nu står tillgängliga för de kunniga volontärerna att återuppta arbetet på. Nu har det arbetet påbörjats och då passar jag på att ta med några av dessa bilder, tilsammans med Börje Holmbergs bilder på det påbörjade arbetet.
De objekt det gäller är: Albatrossen, “Siebeln” samt DC-9-simulatorn.

Förhoppningsvis skall vi ha mer att återkomma till längre fram – Under tiden: Avnjut bilderna nedan, och se fram emot en härlig vår! 

De första bilderna är från “december-besöket” (Text och Foto: Henrik Gyllenskiöld) medan de två sista är från februrari 2024, då renoveringsarbetet återupptogs (Text och Foto: Börje Holmberg).

 


Här syns “alla tre”: Albatross-vingar, Siebel samt DC-9-simulatorn!

 


Siebel, något att bita i…. 

 


Som sagt….!

 


Ah! Man anar det franska ursprunget! Den speciella dörrupphängningen får nog dock tillskrivas en svensk modifiering vid något tillfälle…

 


Här ser man var denna senast(?) gjorde tjänst. Och så det hela lite från oben.

 


I princip färdiga Albatross-vingar mm. samt den vackra kroppen i vardande.

 


Albatross-vinge i väntan på dukning mm – Och verktygen är på g…!

 

Albatrossen: Bengt Emilsson lindar spryglarna på vänster undervinge med tygremsor för att sedan kunna sy fast duken.

 

Albatrossen: Kalle Ryding håller på att sy fast duken på vänster övervinge.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.