FLYGSAMLINGAR ARLANDA

VIKTIGT ang årsmötet!

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Arlanda Flygsamlingars Vänner kallas härmed till Årsmöte lördag den 4 maj kl 1200-1400 på Sjöhistoriska Museet i Stockholm.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga inför mötet. Efter sedvanliga förhandlingar finns möjlighet att fram till kl 1700 besöka det fina museet!
Adressen är Djurgårdsbrunnsvägen 24. Till Sjöhistoriska kan ni ta buss 69 från Centralen (Klarabergsviadukten). Vi kan också rekommendera en promenad från Djurgårdsbron till museet längs den vackra Djurgårdsbrunnsviken (ca 15 minuter). Till Djurgårdsbron kan du ta buss 76 från Slussen via Norrmalmstorg (mån-lör), buss 67 från Frösundavik via Karlaplan och spårvagnslinje 7 från Sergels torg/Hamngatan. Buss 69 Avgiftsbelagd bilparkering finns utanför museet.

OBServera att det står fel datum angivet i medlemsbladet!

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.