FLYGSAMLINGAR ARLANDA

En speciell helg i segelflygets Mekka Ålleberg

En speciell helg i segelflygets Mekka Ålleberg

Text och Foto: Ulrich Hild 

Den 21 – 24/3 vistades Åke Vikström, undertecknad Ulrich och Werner Schubert i segelflygets Mekka Ålleberg.

Werner, som bidragit med en Mitchell P38 till samlingarna är starkt engagerad i segelflyg, både som renoverare, flygare, bogserare och mekaniker, har genom sina berättelser och sitt engagemang entusiasmerad både Åke och mig att följa med till en helg, fylld av arbete och samkväm.

Efter att ha installerat oss i stugorna gick vi direkt till hangaren, där arbetet inför årets säsong är i full gång.
Namn på de olika flygplan: ”Bergfalke”, Grunau ”Baby” och andra ”flög igenom luften”. Förutom dessa plan fanns även moderna skapelser.

Projekt Slingsby befinner sig i slutskedet av en genomgripande renovering. Målning av registrering, montering av linor och montering av inspektionsluckor pågick samtidigt med polering och vaxning av de plan som skall vara klara för årets säsong den 28 april. Det lyftes och vändes på åtskilliga plans vingar och kroppar. Flygplan flyttades till och från museibyggnaden. En DFS ”Olympia” togs fram för att iordningställas.

Under dessa dagar gällde ”All hands on Deck!”. Man tog vid, där det behövdes. Samtidigt gick en kontrollant igenom flygplanen, checkade och smorde länkage, linor och övriga manöverorgan. Checklistorna imponerade i sina längder!

På morgnarna kl 0800 var det uppställning för hissning av den svenska flaggan. Det hade jag under mina nästan 60 år i Sverige aldrig varit med om. Kul inslag som leddes av en tidigare militärflygare i de övre 80!

Måltiderna intogs gemensamt och lördagens middag bestod av asiatisk mat. Stämningen var mycket god! Lördagsförmiddag ägnades åt städning och sortering av verktyg.


Kropp av “Bergfalke”

 


Åke och Werner letar efter något på ”nätet”

 


Ett av bogserplanen

 


”Bergfalkens” kropp har vänts

 


Werner målar registreringen på ”Slingsby”

 


Uppställning vid flaggstången

 


Flaggan på väg upp

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.