FLYGSAMLINGAR ARLANDA

DIGITALTMUSEUM

Klicka på länk nedanför och skriv sedan i sökfönstret: Arlanda flygsamlingar

Klick on the link below and write in the seekwindow: Arlanda flygsamlingar

Eller när du är på hemsidan, klicka på: ” 69 museer” och sedan på foto “Arlanda flygsamlingar”

 

http://digitaltmuseum.se

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.