FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Filmer från Arlanda Flygsamlingar

Klicka på respektive bild för att se videon!

Här nedan finns fem filmer som ger en liten inblick i det nedmonteringsarbete och transporterna som var en del av flytten av Arlanda Flygsamlingar från hangaren ute på Arlanda:

               Sista stora transporten 17 aug 2023

En vandring genom hangaren 27 april 2023!

Rundvandring med Hjulstämning!

Motordemontering Dove!

Nedtagning av Junkers W 34!

Här nedan finns tre filmer som är promenader genom Arlanda Flygsamlingars utställning som tidigare fanns i en hangar ute på Arlanda:

Del-1, Huvudleden!

Del-2, Motorleden!

Del-3, Farleden!

Här nedan finns lite blandade filmer om och med Arlanda Flygsamlingar:

En tur i Arlanda Flygsamlingars Lodestar:

Film från sista besöksdagen:

Filmen om

  Utställningscontainers:

En tur i Arlanda Flygsamlingars Electra:

Film från Swedavia:

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.