SE-AGF De Haviland DH 60G111, Moth Major

 Tillverkare:       De Havilland, Aircraft Co,   Hatfield, England
Tillvnr:                 5132          År:  1935
Motor:                   DHH Gipsy Major  
Effekt:                   122 hk
Spännvidd:         9,15 m
Längd:                  7,3 m
Höjd:                     2,60 m
Max. startvikt:  793 kg
Max. fart:            160 km/h
Max. höjd:           4000 m
Max. flygsträcka: 450  km
 

Registrerade ägare:
1935-08-12     Gösta Fraenkel, Göteborg
1959-05-14     Avregistrerad.
                            Till Luftfartstyrelsens
                            Museum, Arlanda.
  

De Havilland DH60 Moth Trainer är ett enmotorigt tvåsitsigt biplan och ett av världens mest kända skolflygplan, som provflögs redan 1925.

 Svenska Flygvapnet köpte 1931 tio st. av ursprungstypen SK 9. På grund av succén utvecklades typen vidare och nästa version blev ”Tiger Moth” 1932 med 10 hk starkare motor och vingstället flyttades fram 0,5m, vilket medförde större sittutrymme.

 Totalt tillverkades bara i UK. 8752 st. plus licenstillverkning bland annat hos ASJA (föregångare till SAAB) i Linköping 24 st. med en 130 hk motor DH Gipsy Major.

Svenska Flygvapnet köpte totalt 36 st. ”Tiger Moth” med benämning SK 11 A och B. Totalt blev ett 50-tal Mothar civilregistrerade i Sverige, varav några fortfarande är i flygande skick.

 SE-AGF fick Gösta Fraenkel i 50-års present av sin mor 1935. Fraenkel var en känd sportflygare i Sverige och flög sin sista ensamflygning vid 73-års ålder. Han blev också bland annat känd för de s.k. kikhostflygningarna. Mellan åren 1945 och 1953 utförde Fraenkel hela 422 flygningar med barn, som hade kikhosta. I samarbete med barnläkare utfördes dessa flygningar med ett så bra resultat att 75% av fallen blev märkbart bättre efter 5 dagar och 25% blev bättre direkt.

 1959 skänkte Gösta Fraenkel planet till Luftfartssamlingarna och SE-AGF var det första flygplan, som den Arlandagruppen började renovera under ledning av Per Björkner .

Lämna ett svar