Cessna 172

SE-ESE       CESSNA  172 F

Tillverkare:            Cessna/Reims Aviation SA,   Cessna 172
Reims, Frankrike
Tillvnr:  170.         År:  1965
Motor:                    Continental  O-300-C
Effekt:                    145 hk
Spännvidd:            11,02 m
Längd:                    8,07 m
Höjd:                      2,72 m
Max. startvikt:      1043 kg
Max. fart:               210 km/h
Max. höjd:             4000 m
Max. flygsträcka:  1158 km

Registrerade ägare:
1965-09-01         Delta Aviation AB, Bromma
1966-09-28         J.A.R. Jansson, Ekshärad
(Ekshärads  Flygklubb)
1976-12-31           Luftfartsbeviset  utgår
1980-09-01         Sven Anderssons
Fabriker i Högboda AB, Kil

Grundtypen Cessna 120, ett högvingat och tvåsitsigt helmetallflygplan, började serietillverkas hos Cessna Aircraft & Co,Wichita,USA 1945.

Därefter producerades en fyrsitsig version Cessna 170 under 1947. Dessa modeller blev snabbt populära och utvecklades vidare, så att 1955 kom modell Cessna 172 A med noshjul och en mera bakåtsvept fena, 172 B med kortfjädrande landställsben, 172 C med bättre utformade vingspetsar samt 172 D med hel bakruta.

Cessnas strävan har hela tiden varit att göra flygplanet lättfluget och säkert för privat bruk. Nästan alla typerna med fast landställ kan förses med flottörer eller skidor.

Cessna är världens största tillverkare av sportflygplan och byggs även på licens, dels i Argentina av DINFIA och dels i Frankrike av Reims Aviation.

SE-ESE är byggd av Reims Aviation S.A. Reims-Prunay Airport, Reims 1962 och beställdes av Delta Aviation AB. Men planet såldes redan efter ett år till Ekshärads Flygklubb.

Första maj 1976 havererade planet med omfattande skador som följd, men de fyra ombordvarande klarar sig oskadda. Planet reparerades inte och den 31 december 1976 gick luftfartsbeviset ut.

I september 1980 fick SE-ESE en ny ägare, Sven Anderssons Fabriker i Högboda AB i Kil.

Planet lär ha varit med vid en TV-inspelning och då uppmålad med registreringen SE-KEU.

Därefter har planet överlämnats till Luftfartsverkets museisamlingar, och väntar på renovering.

 

Lämna ett svar