SE-AGL Taylor Cub J2

Tillverkare:           Taylor Aircraft & Co, Lock Haven USA
Tillvnr:  989          År  1937
Motor:                   Continental A40-65
Effekt:                      37 hk
Spännvidd:            10,60 m
Längd:                     6,84 m
Höjd:                        2,04 m
Max. startvikt:     440 kg
Max. fart:               140 km/h
Max. höjd:              3650 m
Max.. flygsträcka: 420 km

Registrerade ägare:
1938-01-05            Allen Widman, Stockholm
1954-12-01            Avregistrerad
1979                       I delar till Luftfartsverkets Museum, Arlanda.

Taylor Cub är ett högvingat kabinplan med två sittplatser i tandem, som började tillverkas av Taylor Aircraft & Co,USA 1931 och är ursprungstypen till det välkända flygplanet Piper Cub genom serierna E-2, F-2 och J-2.

1937 ombildades företaget och Carl Piper blev huvudägare genom bolaget Piper Aircraft & Co (se vidare SE-ATZ). Även British Taylorcraft Auster licenstillverkade denna typ (se SE-CBT).

Detta plan inköptes av Allen Widman direkt från fabriken i Lock Haven 1937-09-07 med amerikanskt luftvärdighetsbevis nr E-3156 och transporterades sedan med båt till Sverige.

I januari 1938 fick planet svensk registrering och godkännandes samt användes för privatflygningar före kriget. Under kriget fick Widman arbete för maskinen hos försvaret. Eftersom planet hade för svag motor för målflygning fick Widman istället utföra fingerade anfall mot Luftvärnet.

Den 6 oktober 1941 hade SE-AGL uppnått en flygtid på 378 timmar.

I slutet av maj 1942 havererade planet i Härjedalen med stora skador som följd, varför planet ej blev reparerat utan transporterades per järnväg till Stockholm där det blev liggande på en expressfirma i många år innan det 1979 blev överfört till Luftfartsverkets Museum .

Lämna ett svar