SE-BZE. LOCKHEED 18-56 LODESTAR

Tillverkare:             Lockheed Aircraft Co, Burbank,
                                      Californien, USA               
Tillv.nr.:  2593        År:  1943                               
Motor:                        Wright R 1820-6205 A
Effekt:                        2 x 1200 hk
Spännvidd:             19,96 m
Längd:                       14,18 m
Höjd:                          3,62 m
Max. startvikt:       8392 kg
Max. fart:                 404 km/h
Max. höjd:                7600 m
Max. flygsträcka:  2675 km

Registrerade ägare:
1943-1946                US Air Force, nr 43- 16433,
                                     C- 60 A-5-LO
1946-1953                Norska Flygvapnet,
                                     reg. nr  2593/T-AE
1953-1954                Karair Oy , reg. nr OH-VKO
1954-02-27              Airtaco AB, Stockholm
1957-04-14              Linjeflyg AB,   ”
1958-07-20              Svensk Flygtjänst AB, Stockholm
1966-03 03              Avregistrering. Till Luftfarts-verkets, Museum, Arlanda.

Lodestar är ett tvåmotorigt, lågvingat trafikflygplan. Det är en utveckling av Lockheed Electra/M14 och premiärflögs 1940. Efter provflygningar beställde US Air Force 325 st., som fick beteckningen C-60 A.

Planet var mest tänkt att användas för transport- och diplomatflygningar. Planet hade en lastkapacitet på 2000 kg eller ett passagerareutrymme för 15 personer. På grund av världskrigets utveckling behövdes ytterligare transportflygplan och när tillverkningen av typen upphörde 1943 hade totalt 625 st. levererats, varav totalt 480 st. till USAF.

Efter kriget importerades 11 st. surplus Lodestar till Sverige. Dessa flög mest med kvällstidningar och linjetrafik med passagerare.

SE-BZE tillverkades 1943 i Burbank, Kalifornien och levererades till USAF, som transportflygplan, varefter den flögs över till Europa. Planet övertogs av norska staten i slutet av 1944 och flögs därefter av brittiska BOAC (reg. G-AGI) med norsk besättning i kurirtrafik mellan Skottland och Bromma.

Efter kriget officiellt överfört till Norska staten.

Maskinen köptes av Airtaco AB från Karair i Finland 1954 och  användes för tidningstransporter.

1957 ombildades bolaget till Linjeflyg AB och SE-BZE användes förutom transport av tidningar även inom Linjeflygs ordinarie linjetrafik bland annat på sträckan Stockholm – Kalmar och  Kalmar – Visby – Stockholm.

1958 köpte Svensk Flygtjänst SE-BZE. Planet kom i fortsättningen att för Luftfartsverkets räkning utföra flygningar för kontroll av flygfyrar och andra inflygningsapparater till de allmänna flygplatserna i Sverige. 1966 övertogs dessa flygningar av företagets DC-3, SE-BSM och SE-BZE gjorde sin sista flygning från Bromma till Arlanda den 14 januari 1966 där den renoverats för att ingå i Arlanda Flygsamlingar.

Swedish voice

 

English voice

 

 

Lämna ett svar