SE-CBT. AUSTER MK V

Tillverkare:           Taylorcraft Aeroplanes Ltd,
                                    Leicester, England          
Tillv.nr.:  841        År:  1944
Motor:                      Lycoming O235C 
Effekt:                      115 hk
Spännvidd:            10,97 m
Längd:                     7 ,14 m
Höjd:                        1,98 m
Max. startvikt:     840 kg
Max. fart:               160 km/h
Max. höjd:              4270 m
Max. flygsträcka: 515 km
 
Registrerade ägare:
1944-1956             Royal Air Force, därefter civilreg, G-ANIU
                                  Vidare sålt till Norge med reg. LN-BDU
1956-08-08           Firma Aerofoto Sjöqvist & Fyhrlund,
                                  Vetlanda
1971-12-27           M. Walk, Norrköping
1982-08-31           Avregistrerat.
 
Auster var en licenstillverkad enmotorig, högvingad Taylorcraft (se SE-AGL), som blev mycket populär i England. Under kriget tillverkades 1500 st. för Royal Air Force.

Merparten var Mk 5 och typen användes för arméspaning samt som sambandsflygplan.

Austern hade tack vare sin starkare motor och byggd med stålrörskonstruktion bra flygegenskaper och kunde utnyttja små fält samt vägar för start och landning.

Den första civila Austern, som byggdes efter krigsslutet, var modellen J/1 Autokraft, vilken vidareutvecklades och fram till 1964 hade ytterligare 1100 st. tillverkats.

I mitten av 1950-talet sålde RAF merparten av Mk 5 på den civila marknaden.

SE-CBT blev inköpt av ett företag i England och därefter vidare såld till Norge med registreringen LN-BDU.

1956 köptes planet av en firma i Vetlanda, som använde det för flygfotografering över hela landet.

1969 blev planet vandaliserat på Kungsängens Flygplats i Norrköping och måste renoveras.

Efter 15 års tjänst hos firma Aerofoto såldes planet 1971 till M. Walk i Norrköping.

Sista augusti 1982 hade planet ej varit luftvärdigt sedan mer än tre år, på grund av att man vid omlackeringen använde fel typ av färg på flygplanskroppen.

Den skänktes därefter till Luftfartsmuseet på Arlanda.

 

 

Lämna ett svar