SE-CPB. NOORDUYN NORSEMAN Mk 4

Tillverkare:            Noorduyn Aviation Ltd,
                                     Montreal, Canada                 
Tillv.nr.:  89.          År:  1942
Motor:                       P&W R 1340 AN-1, Wasp
Effekt:                       600 hk
Spännvidd:             15, 80 m
Längd:                       9,86 m
Höjd:                          3,07 m
        Sjöversion:      3,66 m
Max. startvikt:       3363 kg
Max. fart:                 246 km/h
Max. höjd:                6100 m
Max. flygsträcka:  880 km
 
Registrerade ägare:
1942-1953               Royal Canadian Air Force (RCAF)
1953-1957               Norska Flygvapnet (NAF)
1957-1960               A/S Flyservice, Ålesund
1960-09-13             Aerobolaget i Borås AB, Borås (sjö)
1968-04-23             Nordiska Vägbolaget, Västerås
1971-03-15             AB Norrlandsflyg, Gällivare
1977-06-30             Avregistrerat.
  
Bolaget Noorduyn i Kanada premiärflög 1935 flygplanstypen Norseman, ett enmotorigt, högvingat monoplan, med fast landställ eller flottörer.

Planet var specialkonstruerat för Royal Canadian Mountain Police med tanke på nordliga väderleksförhållandena m.m. Detta visade sig vara ett robust och säkert plan, varför Royal Canadian Air Force och US Air Force, under andra världskriget, beställde 870 st. Norseman för transport och navigationsutbildning med beteckningen C 64.

Efter kriget förbättrades typen och tillverkades fram till 1950 och har en kapacitet av 7 passagerare och cirka 270 kg bagage.

 Svenska flygvapnet köpte i slutet av 1940-talet tre st. civilregistrerade Norseman för ambulanstjänst i Norrland och Lappland med registreringsnummer 78001-03 och beteckning Tp 78, varav 78001 var i tjänst på F2 och F4 fram till 1959, då den åter blev civil med registreringen SE-CLZ.

 SE-CPB levererades 1942 och efter elva års tjänst i Kanada, och sedan fyra år i norska flygvapnet blev planet civiregistrerat i Norge och 1960 köptes den till Sverige.

 Aerobolaget i Borås använde maskinen till dels rundturs- och dels taxiflygningar i sjöversion sommartid och på skidor vintertid. I mitten av 1961 utlånades maskinen till fjällflygaren Olle Ek i Kiruna för gods- och passagerareflygningar i fjällvärlden och i slutet av oktober 1962 återlämnades planet.

 1971 köpte AB Norrlandsflyg SE-CPB och då kom planet tillbaka till fjällvärlden. Planet flög där i sex år tills luftfärdsbeviset utgick och avregistrerades den 30 juni 1977.

 Därefter köptes planet av Flygmuseet i Malmslätt. Flygvapenmuseet erhöll sedan SE-CLZ, varför SE-CPB överlämnades till Arlanda Luftfartssamlingar där renovering av planet pågår.

 

Lämna ett svar